Klanten grootbanken ontevreden

Klanten van enkele grote banken zijn van mening dat ze slecht worden geïnformeerd over wijzigingen van rentepercentages.

Dat blijkt uit onderzoek van een rente-vergelijkingssite onder 400 respondenten. Ongeveer eenderde van de klanten van grootbanken is ontevreden over de communicatie rondom rentewijzigingen. Het slechts scoren SNS en ABN AMRO.

Genoemde banken reageren verbaasd. Naar eigen zeggen doen zij er juist veel aan om hun klanten op de hoogte te houden. Daarnaast zijn er in de afgelopen periode weinig wijzigingen in de rente geweest.

27-04-2012